Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades

Benvolguts socis/ Benvolgudes sòcies:

Es convoca, per la present, Assemblea General Extraordinària pel dia 14 de gener de 2024, diumenge, a les 11.30 hores, a la seu social de Mont-ral (Casa de Cultura), per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Benvinguda. Obertura de l'Assemblea.
 2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea Extraordinària anterior.
 3. Lectura i aprovació de l'Ordre del dia.
 4. Eleccions a Presidència i Junta Directiva
  1. Presentació de Candidatures
  2. Presentació de programes
  3. Votacions
  4. Proclamació de President/a i Junta Directiva escollida
 5. Paraules del/de la President/a entrant
 6. Torn Obert de paraules
 7. Cloenda

Document oficial de la convocatòria

Document delegació de vot