Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades

 

El dissabte 22 de gener es va celebrar a Mont-Ral l'Assemblea General Ordinària 2022 de l'Associació d'Amics de les Muntanues de Prades.

A continuació us traslladem la informació, les propostes i els acords tractats en aquesta assemblea.

 

RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Informe de Secretaria. La secretària informa de l’estat de socis que a 31 de desembre de 2021 són 79, 39 dels quals han entrat des que va prendre possessió aquesta Junta i que dels socis que hi havia amb anterioritat s’han donat de baixa 5 des del 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021. Informa que a 31 de desembre s’han tramitat 18 llicències federatives i en aquest mes de gener es tramitaran 4 més. També exposa que s’han acreditat 2 cuidadors de senders del PR C-20 i que s’ha presentat l’informe anual a la FEEC.

Informa que s’ha sol·licitat el certificat de “Petjada verda” per les caminades que organitza l’entitat i explica que aquesta certificació s’entrega a les entitats que organitzen curses sostenibles que tenen cura de la natura.

La secretària explica que a 28 de desembre de 2021 s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Mont-ral que permetrà a l’associació desenvolupar diferents tasques culturals i esportives i de protecció mediambiental en col·laboració estreta amb l’ens municipal.

 

  1. Aprovació dels comptes de 2021. El Tresorer explica que presentem aquests comptes en un balanç consolidat de l’entitat i la secció de muntanya alhora. Tot i això i gràcies a la creació de taules dinàmiques d’Excel es pot saber exactament els ingressos i despeses de cada un dels programes desenvolupats: Almogàver, Caminada, 25è Aniversari, Jornades de l’avellana, etc... i això ha estat possible perquè tots els ingressos i totes les despeses de l’entitat han passat per caixa Guissona i entrant els apunts diàriament ha permès poder fer aquestes taules dinàmiques amb tota precisió i exactitud. L’exercici ha estat positiu.

Totes les factures presentades i rebudes fins a 31 de desembre s’han pagat.

El President destaca que en aquest exercici ha augmentat molt el pressupost d’ingressos i despeses donat que l’activitat ha augmentat respecte a exercicis anteriors i que a més hem fet 4 caminades i per tant el volum d’inscripcions ha estat molt superior. Els beneficis obtinguts s’han revertit majorment als socis mitjançant la celebració del 25è aniversari i la Diada social. En un cas i l’altre s’ha pogut fer gràcies a l’aplicació de beneficis. La nostra és una entitat sense ànim de lucre.

 

  1. Informe del President. El President remet el seu informe a la memòria enviada a tots els socis per correu electrònic durant les festes de Nadal.

El President de la secció de muntanya informa de les participacions i celebració de les 4 caminades que hem dut a terme enguany: X Almogàver, 25è Aniversari, XXII Caminada Serra de la Llena i I Caminada de l’Avellana. Les participacions han estat altes i l’èxit organitzatiu molt notable. Agraeix l’esforç de tots els voluntaris i més en els temps que corren.

El President afegeix a l’informe que en dates recents durant les vacances de Nadal a cavall entre el 2021 i el 2022 es va realitzar la senyalització del PR C20, PR C20.1 i PR C20.2 i que ha estat molt ben acollit per la comunitat excursionista i felicitat pel Vicepresident primer de la FEEC i responsable del Comitè de Senders, Josep Casanovas, i entre d’altres pel president del Centre excursionista Tarragona, en Jordi Aluja. Amb aquesta activitat hi ha participat 13 persones que durant 4 dies han realitzat 25 jornades de treball. El President felicita aquesta tasca i encoratja a promocionar aquest PR dins el món excursionista.

El Xavi Pagès diu que enguany farem la senyalització d’un parell de senders locals.

El President explica que ha rebut l’oferta d’un parell de persones de fora de l’entitat per traçar i senyalitzar un camí temàtic sobre el moviment maqui. Ens hem compromès a estudiar-ho.

 

  1. Eleccions a President i Junta Directiva. El President demana si hi ha cap candidatura a presidir l’entitat.

Diu que Ell mateix i els membres de la Junta actual: Xavier Pagès, Francesc Casanova, Artur Miró, Jaime Veiga i Enriqueta Fernández, es presenten a la reelecció amb el reforç i la incorporació a la candidatura de Victor Tamayo, Sònia Lledó i Enric Soler.

Al no haver cap altre candidatura es proclama aquesta per unanimitat dels presents.

 

  1. Proposta i aprovació del programa 2022-2024. El President, com a portaveu de la Junta Directiva, proposa a l’assemblea el desenvolupament del següent programa d’actuació pel proper mandat:

- Consolidar el programa desenvolupat fins ara.

- Unificar la Junta Directiva.

- Unificar els comptes.

- Revisar els estatuts i adequar-los a la Llei de l’Esport vigent.

- Enfortir l’entitat i mirar de rejovenir-la.

- Augmentar el nombre de socis fins a 150.

- Fomentar les trobades socials: gastronòmiques, culturals i esportives.

- Augmentar el nombre de membres de la Junta per augmentar i diversificar les tasques.

- Incorporar nous programes d’excursions: excursions en família, programa 3000s, itineraris temàtics, senyalització de senders locals “turístics”, programes de neu, recuperació de senders, participació i promoció de productes en fires i d’altres tipus.

- Incrementar la tasca de comunicació a les xarxes socials.

- Acompanyar les accions polítiques i adherir-nos a la constitució del Parc Natural de les muntanyes de Prades.

-El soci Joan Enric Sabaté proposa d’afegir a aquest programa la realització d’una marxa nocturna i fer un grup de WhatsApp unidireccional de tots els associats. També proposa la realització d’un curs de socorrisme de muntanya. (Aquest punt el tractarem als afers sobrevinguts).

 

  1. Presentació del Pressupost de 2022. Per desenvolupar les tasques proposades en el Programa presentem el pressupost. La màxima és que tota activitat proposada cal que vagi acompanyada d’una proposta de financiació suficient.

Esperem continuar rebent els suports privats i públics. I destaquem enguany l’aportació de l’Ajuntament de Mont-ral mitjançant el conveni signat.

 

  1. Precs i preguntes. Afers sobrevinguts. El Joan Enric proposa d’organitzar una visita al centre d’emergències 112 de Reus i demana també d’organitzar un curs de primers auxilis.

En aquest punt donem la veu al Josep M. Aragonès, especialista en primers auxilis que ha col·laborat en diferents esdeveniments de l’entitat. Explica que és expert en socorrisme de muntanya, que ha col·laborat i col·labora amb la Creu Roja per socorrisme de muntanya i que es creu prou capacitat per fer una formació teòric-pràctica en primers auxilis i auto rescat enfocada a petites solucions importants que de vegades pot fer el mateix ferit amb eines senzilles o bé un acompanyant. Tothom coincideix amb la idoneïtat d’aquesta iniciativa i la Junta ho accepta per un futur proper.

46b3c8ec-2e30-4316-b669-7bf3c5b792a3