Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades

La FEEC ha certificat que l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES és la responsable del manteniment del següent sender:

GR® 7 Etapa 16 (part): Mont-ral - Mas dels Frares (14,58 quilòmetres)

Que en virtut d’aquesta responsabilitat l’entitat haurà d’assignar entre els seus socis i sòcies amb llicència federativa vigent, la tasca de manteniment del tram esmentat. Aquests socis i sòcies constaran com a CUIDADORS i CUIDADORES del sender adjudicat i se’ls expedirà el carnet que així ho acredita. Qualsevol canvi de cuidador haurà de comunicar-se a la FEEC.

Que l’entitat haurà d’enviar a la FEEC l’informe anual de l’estat del sender, o tram de sender assignat, tal com consta en el Reglament d’Homologació de Senders vigent.

AQUÍ podeu llegir el certificat complert